उत्पादनाची साधने

उत्पादनाची साधने–

  1. गावात मुख्य उत्पादनाचे साधन शेती हेच आहे.
  2. या शेतीमध्ये पारंपारिक पिकांबरोबर ऊस सोयाबीन गहू भात हरभरा इ. पिके घेतली जातात.
  3. फळबागावरही शेतकरी भर देत आहे.
  4. या शेतीतून मिळणाया पिकाच्या उत्पादनावर शेतकरी उपजिविका करीत आहे.
  5. दुग्ध व्यवसाय हा शेतीवर आधारित असल्यामुळे तो मोठया प्रमाणात केला जात आहे. दुधाचे बील हे दर पंधरा दिवसाला होत असल्यामुळे शेतकरी या व्यवसायावर भर देत आहेत.
  6. अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण कुक्कुटपालन व्यवसाय करत आहेत.
  7. गावामध्ये 10 किराणा मालाची दुकाने आहेत.
  8. गावामध्ये एक वेल्डींग वर्कशॉप आहे. गांडूळखत प्रकल्पही गावात आहे.