प्रशासन

-प्रशासन ग्रामपंचायत धनगांव(तावदरवाडी)-

-सरपंच-

श्री. बाबासाहेब यशवंत मोटकट्टे.

–उपसरपंच–

श्री. सुनिल शामराव साळुंखे.

-ग्रामपंचायत सदस्य-

श्री. प्रदिप ज्ञानदेव गायकवाड.

श्री. वसंत शंकर पवार.

श्री. पोपट यशवंत पाटील.

श्री. उदय आनंदा साळुंखे.

सौ. वैशाली शिरीष यादव.

सौ. सविता सुभाष सावंत.

सौ. सरोजिनी ज्ञानदेव रोकडे.

–ग्रामसेवक–

श्री. एम.बी. कदम.

–तलाठी–

श्री. डी.एम. माने.

–कर्मचारी–

श्री. सुदाम सदाशिव जामदारे.

श्री. चंद्रकांत केशव यादव.

श्री. विकास आत्माराम साळुंखे.

श्री. दत्तात्रय आत्माराम साळुंखे.

–कोतवाल–

श्री. अधिकराव विलास मोटकट्टे