शैक्षणिक

शैक्षणिक–

  1. अंकलखोप शिक्षण या संस्थेमाफर्त गावामध्ये धनगाव हायस्कूल धनगांव चालविले जात आहे.
  2. ग्रामशिक्षण समितीद्वारे जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विविध समस्या सोडविल्या जातात. त्याचप्रमाणे विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करुन विद्यार्थी आणि शिक्षकांना प्रेरणा दिली जाते.